En nedskriven och reviderad befolkningsprognos för Trelleborgs kommun ställer nya krav

Episode 4 April 16, 2024 00:11:26
En nedskriven och reviderad befolkningsprognos för Trelleborgs kommun ställer nya krav
VS Podden - Politik på hemmaplan
En nedskriven och reviderad befolkningsprognos för Trelleborgs kommun ställer nya krav

Apr 16 2024 | 00:11:26

/

Show Notes

I detta avsnitt utforskar vi den nyligen reviderade befolkningsprognosen för Trelleborgs kommun, vilken visar på förändringar som skapar osäkerhet kring kärnverksamheterna. Samtidigt planeras det för stora investeringsprojekt i miljardklassen, som kommunen avser att finansiera genom lån. Vi diskuterar hur dessa förändringar påverkar planerna för bostadsbyggande och vilka konsekvenser det får för det växande antalet äldre som är i behov av omsorgstjänster. Lyssna in för en djupgående analys av de ekonomiska och sociala utmaningarna som Trelleborg står inför.

Other Episodes

Episode 3

March 05, 2024 00:13:10
Episode Cover

Styret och Socialdemokraterna struntar i folkets vilja

På Trelleborgs kommunstyrelsemöte den 28:e februari beslutades att skriva avtal med det bolag som skall köpa fängelsetomten. Bolaget Specialfastigheter Sverige AB kommer att bygga...

Listen

Episode 5

May 08, 2024 00:14:54
Episode Cover

Att säga nej till en folkomröstning är fegt, moraliskt förkastligt och kommer får konsekvenser

Över 4300 namnunderskrifter har samlats in för att försöka få till stånd en folkomröstning om kriminalvårdens etablering av ett fängelse i Trelleborgs kommun. Trots...

Listen

Episode

January 08, 2024 00:11:31
Episode Cover

Vem tar ansvar för omoderna beslut?

Med ett budgetunderskott på 126 miljoner kronor står kommunen inför stora ekonomiska utmaningar. Varför väljer då styret att bränna pengar på att riva hus...

Listen